Blogs van het afgelopen jaar:

Blogs zijn opiniestukken die geschreven zijn door de adviseurs van KBenP Digitale Overheid. Denk hierbij aan ervaringen in hun dagelijks werk, nieuwe producten die ze hebben ontwikkeld en meningen over ontwikkelingen en trends. Voor blogs ouder dan één jaar bestaat het blogsarchief.

KIDO: KWALITEIT IN BEELD

Tegenwoordig stellen we hoge eisen aan het informatiebeheer bij overheidsorganisaties. En dat is logisch, want goed informatiebeheer vormt het fundament voor: efficiënte (digitale) dienstverlening en eigen interne bedrijfsvoering; afleggen van verantwoording over het doen en laten van de organisatie; het

Lees verder »