KBenP organiseert marktconsultatie voor VTH-leveranciers

Op vrijdag 24 september heeft KBenP Digitale Overheid voor het eerst een marktconsultatie georganiseerd voor leveranciers van Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH)-systemen. Tijdens deze marktconsulatie is het proces van aanbesteden en het basisprogramma van eisen van en wensen (basis-PvE) VTH op een informele manier met vijf leveranciers besproken. Een belangrijk doel van de marktconsultatie was om betere uitvragen in de markt te zetten, die aansluit bij de verwachtingen van de leveranciers.

De afgelopen periode heeft KBenP zich ingezet om de begeleiding van aanbestedingen van VTH-systemen te optimaliseren. Een eerste stap is gezet door het basis-PvE voor een VTH-systeem beschikbaar te stellen voor geïnteresseerden.  Vervolgens is ons team met leveranciers in gesprek gegaan over het basis-PvE. Is het realistisch in de markt gezet? Zijn er punten van belang die KBenP mee moeten nemen in de uitvraag? Dit doen wij zodat vraag en aanbod goed op elkaar is afgestemd.  Tijdens de marktconsultatie is ons proces en filosofie van aanbesteden toegelicht. Overigens wijkt dit proces niet af van onze aanbestedingsstrategie voor een zaaksysteem.

Inhoudelijk zijn onder andere de volgende punten naar voren gekomen:

  1. Hoe ga je om met het uitstellen van de Omgevingswet? Welke gevolgen heeft dit voor een aanbesteding?

Tijdens de aanbesteding is het belangrijk om een visie te vormen op wat je uitvraagt. Leveranciers geven aan dat er verschil zit in het implementeren van enkel DSO-processen of DSO- en Wabo-processen. Met de onzekerheid rondom de inwerkingtreding van de Omgevingswet moet er rekening mee gehouden worden om uitvoering te geven aan beide wetten in het nieuwe VTH-systeem. Het is belangrijk voor organisaties om onderbouwde keuzes te maken en een duidelijke visie te vormen vóór de aanbesteding geïnitieerd wordt. 

  • Wat kan een reden zijn om te koppelen met de plansoftware en toepasbare regels?

Plansoftware en software voor toepasbare regels zijn redelijk nieuw voor de lokale overheid. Hierom was KBenP benieuwd naar de mogelijkheid om het VTH-systeem te koppelen aan plansoftware en software voor toepasbare regels en wat de functionele meerwaarde is. Op dit moment lijkt een koppeling nog niet noodzakelijk, maar dit zou in de toekomst kunnen veranderen, met name vanwege de doorontwikkeling bij de plansoftware en toepasbare regels.  

  • Hoe kijkt KBenP aan tegen verschillende aanbestedingsvormen?

Leveranciers willen graag weten hoe KBenP aankijkt tegen verschillende aanbestedingsvormen. Onder andere concurrentiedialoog, best-value-procurement en de aanbestedingsvorm met eisen/wensen zijn besproken. KBenP heeft beargumenteerd dat de aanbestedingsvorm met eisen/wensen geschikt is voor een VTH-systeem. De voornaamste reden hiervoor is dat er standaard software wordt uitgevraagd. Hierdoor is het eenvoudig om te specificeren wat er precies verwacht wordt van een systeem en heeft de organisatie concrete afspraken om op terug te vallen tijdens de contractperiode.

KBenP wil leveranciers bedanken voor de deelname aan de marktconsultatie. Er zijn verschillende inzichten om de aanbesteding van een VTH-systeem te verbeteren. KBenP streeft ernaar om het proces van aanbesteden en bijbehorende basis-PvE continu te optimaliseren. Wil je ook begeleiding bij de aanbesteding van een VTH-systeem? Neem dan contact op met jelle.vandeputte@kbenp.nl of daan.vandun@kbenp.nl

Deel dit bericht:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Geef een antwoord

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.