Menu Sluiten

Mini-reeks: Zaakgericht Werken en geo-informatiesystemen, een ‘nieuwe’ match?

Wij als adviseurs van KBenP zien in toenemende mate dat het gebruik van geografie en geo-informatiesystemen (GIS) een centrale rol in neemt bij de dienstverlening van onze klanten naar inwoners en bedrijven. Deze ontwikkeling wordt onder andere gevoed door de aankomende Omgevingswet, maar ook door de steeds verdergaande technologische ontwikkelingen en mogelijkheden van deze GIS-systemen. De aandacht voor GIS groeit, zéker ook in combinatie met Zaakgericht Werken en de ‘nieuw’ vast te stellen relatie tussen het zaaksysteem en het geo-informatiesysteem. In deze mini-reeks van twee blogs geven leveranciers van geo-informatiesystemen hún kijk op deze ontwikkelingen. Deze week is het de beurt aan Esri:

Geo-informatie bij de lokale overheid – de registratie voorbij: strategisch inzetten van geo-informatie

Verschillende grote maatschappelijke ontwikkelingen leiden tot forse opgaven voor de gemeente. Denk aan de klimaatverandering, waar hittestress en wateroverlast een probleem zijn in de woonomgeving en de openbare ruimte. De stedelijke bereikbaarheid staat onder druk als gevolg van de toenemende verkeersstromen. Tegelijkertijd zal door technische innovaties de mobiliteit er in de nabije toekomst anders uitzien. Dat vraagt om aanpassingen in de verkeersinfrastructuur. En welke aanpassingen van de fysieke leefomgeving vragen de vergrijzing en de toenemende zorgbehoefte?

Ruimtelijke dimensie

Zomaar een aantal grote thema’s die op lokaal niveau samenkomen en waar een gemeente antwoord op moet geven. Al deze vraagstukken hebben één ding gemeen: de ruimtelijke dimensie. Locatie staat centraal en brengt tegelijkertijd de noodzakelijke samenhang aan bij het bedenken van oplossingen.

Essentiële veranderingen

Op het gebied van wetgeving wordt de aanstaande invoering van de Omgevingswet door velen gezien als de meest ingrijpende verandering voor de gemeenten. Minder regels, anders samenwerken met belanghebbenden in de stad en vooral digitaal werken, met behulp van de geografische registraties en gegevensbestanden die in de afgelopen jaren zijn opgebouwd. Data staat ook centraal in de veranderende wijze van sturen en besturen. Informatie gestuurd werken, door optimaal gebruik te maken van alle gegevens waar de gemeente over beschikt. Dat levert veel voordelen op, maar stelt ook hoge eisen aan datakwaliteit en aan het ontsluiten van data. Pas dan ontstaan kansen voor beter samenwerken, zowel binnen de organisatie als met partners in de stad.

Zaakgericht werken

Dit gaat gepaard met zaakgericht werken. Dat is een digitale, procesgeoriënteerde manier van werken, waarbij het resultaat voorop staat: het leveren van een dienst, een product of andere tastbare uitkomst. Vanuit het perspectief om de dienstverlening aan de burgers en bedrijven te optimaliseren gaat het bij zaakgericht werken dus over het proces en het organiseren van de bijbehorende informatie. Inhoud en inhoudelijke keuzes hebben hun plek binnen het proces. De relatie tussen zaakgericht werken en GIS is dus tweeledig. Enerzijds moet ten behoeve van de inhoudelijke afwegingen binnen een zaak vaak gebruik gemaakt worden van geografische informatie. Anderzijds heeft het overgrote deel van de zaken betrekking op een specifieke locatie (adres, straat, gebied, wijk, pand, terrein etc.) binnen de gemeente. Het eenduidig vastleggen van deze locatie bij een zaak in het zaaksysteem biedt veel voordelen. Informatie over de locatie plaatst een zaak in zijn context. Wat speelt daar nog meer? Wat zijn inhoudelijke kenmerken die van belang zijn bij de afhandeling? Analyses op basis van de locatie van zaken geven inzicht in de problematiek die in een buurt speelt.

Innovatie

Ook in de GIS-industrie en de ICT in het algemeen gaan de innovaties voort. Esri investeert veel in productinnovatie en voegt voortdurend nieuwe mogelijkheden toe aan de software. Omdat daarmee onze gebruikers hun processen beter kunnen uitvoeren, om beter gebruik te maken van de beschikbare data en om te voldoen aan veranderende wettelijk eisen. Op dit moment zijn het vooral de cloud en Web GIS-technologie waardoor gebruikers plaats, tijd en device onafhankelijk kunnen werken van invloed. Verder ontwikkelt GIS van 2D naar 3D, waarbij 3D-visualisaties en stadmodellen beter aansluiten bij de vraagstukken en belevingswereld van inwoners en professionele partners in de stad.

Organisatiebreed locatieplatform

Met ArcGIS voorziet Esri Nederland de gemeente van een organisatiebreed, open locatieplatform. Dat is een moderne GIS-omgeving die geïntegreerd is met de overige systemen en applicaties in de gemeentelijke informatiehuishouding en voor de organisatie drie samenhangende functies invult. Dit helpt om te zorgen voor de beschikbaarheid van betrouwbare gegevens, te zorgen voor inzicht door geografische visualisatie en analyse en te zorgen voor betrokkenheid door geografische informatie te delen, intern en met burgers en externe partners in de stad. Voor meer informatie ga naar: www.esri.nl Houd de site in de gaten; volgende week in deel twee de visies van Nieuwland/Mapgear!

Geplaatst inBlogs

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.