Blogs en artikelen over Common Ground

Een greep uit de blogs en artikelen die inmiddels over Common Ground verschenen zijn:

Artikelen november 2020

Belangrijke interne versnellers voor het besef dat er beter moet worden samengewerkt, zijn het informatiemodel Common Ground en de nieuwe Omgevingswet. De derde factor is de corona-uitbraak. “Soms is er een crisis nodig om het bewustzijn te versnellen. De dienstverlening moet beter, en een gezamenlijke aanpak biedt doordat we geen maatwerk maar confectie gaan bestellen, op termijn een enorme besparingskans.” 

‘Stroomversnelling door corona’

Artikelen oktober 2020

Deze dagen werken Rijk, provincies, gemeenten en uitvoeringsorganisaties samen met wetenschappers, marktpartijen, developers, designers en bestuurders om de digitale overheid te verbeteren. Vandaag om 9:30 was de plenaire aftrap van het FieldLab 2020.
 
Woensdagmiddag 7 oktober van 13:00-15:30 vindt de Common Ground demomarkt plaats. Tien ontwikkelteams krijgen elk 10 minuten: 5 minuten om hun product te promoten en 5 minuten voor het beantwoorden van vragen. Een strak geregisseerde middag boordevol interessante demo’s in een hoog tempo.
 
 
Het is geen oude wijn in nieuwe zakken, verzekeren de sprekers hun 31 toehoorders, maar een ambitieus initiatief om het gemeentelijke ICT-landschap écht anders in te richten. Onder de noemer vrijBRP werkt softwareleverancier Procura aan een open BRP (Basisregistratie Personen). Daarbij trekken ze samen op met de gemeente Haarlem. Edwin Habraken (gemeente Haarlem) en Mike de Ruiter (Procura) vertellen erover op dag 2 van het Fieldlab.
 
 
Het Fieldlab Digitale Overheid in Transitie (met Common Ground als belangrijk onderdeel) zit er alweer bijna op. Heb je een sessie gemist? Of wil je een presentatie nog eens teruglezen of terugkijken? Dat kan!
 
 
Vanuit gemeenteland komen steeds meer verzoeken voor het ontsluiten van informatiebronnen door middel van API’s. Gemeenten hebben dus behoefte aan API-standaarden. Hoe kun je op een gestructureerde manier in die behoefte voorzien? Hoe kom je, kortom, tot een goede ontwikkelagenda voor API-standaarden? Op dag 3 van het Fieldlab gingen gemeenten en leveranciers hierover met elkaar in gesprek.
 
 
Gebruiker Centraal werkt met het NL Design System aan een gezamenlijk ontwerpsysteem voor digitale overheidsdiensten en websites. De aandacht lag tot nu toe bij het formuleren van herbruikbare componenten voor design en techniek. Tijdens de Fieldlab-sessie op 6 oktober discussieerden deelnemers of ‘content-richtlijnen’ ook opgenomen kunnen worden in het systeem. Content is het geheel van teksten, audio, video en afbeeldingen.
 
 

Alle gemeentelijke gegevens op één plek digitaal beschikbaar voor in- en externe partijen. Dat is de ­filosofie achter common ground. De weg ernaartoe is vol obstakels, maar op de oude weg doorgaan is duur en problematisch.

‘Orde in de brij aan data met Common Ground’

 
Wordt er ICT ingekocht, dan kunnen raadsleden in de gaten houden of de systemen ook Common Ground-proof zijn. Maar in gemeenteraden is te weinig aandacht voor ICT. Raadsleden bespreken de gevolgen van digitalisering te weinig. Eén van de redenen daarvoor is dat ze denken onvoldoende kennis over het onderwerp te hebben.
 
 

Voor welke uitdagingen zien gemeenten zich gesteld, als het gaat om Common Ground, de hervorming van de gemeentelijke informatievoorziening? En wat is de rol van het onderwijs- en kennisinstellingen daarbij? Maarten Hoekstra maakte een rondje langs Friese gemeenten en de VNG. Hij constateerde dat die onderwijs- en kennisinstellingen een belangrijke rol kunnen spelen in de ontwikkeling van Common Ground.

‘Common Ground: de digitale weg zonder routekaart’

Het was druk op het eerste online Fieldlab: 700 bezoekers verdeeld over 3 dagen met boeiende presentaties, werksessies en demo’s. Ik heb weer een hoop huiskamers, slaapkamers en zolderkamers kunnen bestuderen. Bij een deelnemer liep zelfs een zwarte kat door het scherm terwijl alles bleef werken (toen nog wel). Bij een presentator kwam zijn kind huilend binnen na een valpartij. Er was kortom veel te beleven op het FieldLab!
 
Tijdens het Fieldlab 2020 vond op 7 oktober het vierde Symposium Gegevensmanagement plaats. Het thema dit jaar: sturen op gegevens. Gedurende de dag lieten gemeenten en andere organisaties zien hoe zij hier invulling aan geven. Ook Common Ground kwam aan bod.
 
De provincie Zuid-Holland, de gemeenten Rotterdam en Den Haag gaan proberen om één datalandschap te creëren waarin ze gezamenlijk beleid kunnen vormgeven en uittesten. Van een overheid waarin het wiel steeds opnieuw wordt uitgevonden naar een netwerkende overheid.
 
 

Artikelen september 2020

Zo dat is ff wat! Vandaag de eerste TaskForce na de voor mij fijne zomervakantie. Blijk ik een stevige lekkage in de keuken te hebben, dus ik moest helaas een deel van de vergadering missen, om te dweilen en het vakmanschap van 2 loodgieters te ervaren. Gelukkig is bij mij thuis het lek boven & gedicht en alles werkt weer zoals het moet.
Het is een mooie metafoor voor onze bijeenkomst en de onderwerpen die we besproken hebben. Vooral hoe we nu na het denken, onderzoeken, uitproberen, naar maken en gebruiken komen.
 
Met de informatiekundige visie Common Ground gaan gemeenten collectief de informatievoorziening eenvoudiger, sneller en slimmer inrichten. Daarmee kunnen gemeenten tijdig en flexibel diverse maatschappelijke opgaven realiseren. De afgelopen jaren hebben we de visie vastgesteld, een innovatie-aanpak uitgewerkt en enkele componenten ontwikkeld. Nu moeten we aantonen dat Common Ground werkt in de praktijk. En vaststellen wat er nodig is om Common Ground-oplossingen in het hele land te kunnen gebruiken. Momenteel worden een aantal praktijkproeven uitgevoerd met NLX. In deze fase liet VNG Realisatie ook een impactanalyse uitvoeren. Doel: achterhalen wat nodig is voor opschaling.
 
Gemeenten zijn volop aan het vernieuwen. Hoe kunnen zij daarbij laagdrempelig en eenvoudig gebruik maken van elkaars goede ideeën? En: hoe kunnen gemeenten op een gemakkelijke en uniforme manier aansluiten op de mogelijkheden die Common Ground biedt?
 

Artikelen augustus 2020

Op 14 juli zette Frank Tierolff, bestuursvoorzitter van het Kadaster, zijn handtekening onder het Groeipact Common Ground. De ondertekening markeert de toenemende samenwerking tussen gemeenten en ketenpartners. Waarom vindt de bestuurder Common Ground een belangrijke beweging?

‘We delen hetzelfde principe’

Dataland beëindigt de activiteiten per 1 januari 2022. Het gemeentelijke samenwerkingsverband, dat zich richt op WOZ-, vastgoed- en geografische informatie, noemt als een van de redenen dat de ordening van informatie zich richting data-bij-de-bron beweegt. Dat is een belangrijk uitgangspunt van Common Ground. De VNG informeert de leden over de gevolgen.

‘Common Ground maakt gegevensknooppunt overbodig’

De huidige ontwikkelingen in het gemeentelijke landschap gaan razendsnel. iBurgerzaken koppelt via API’s inmiddels vele partijen aan elkaar. Met het oog op Common Ground komt dit in een stroomversnelling terecht. Dit biedt natuurlijk kansen (en uitdagingen) om de processen verder te optimaliseren.

‘De eerste zichtbare stappen van iBurgerzaken in Common Ground’

Ken je dat? Je begint ergens aan en de informatie is immens. Je voelt je een ‘Alice in Wonderland’ (of SpongeBob voor de mannen) en je zoekt je weg. Je leert veel en het wordt je steeds duidelijker. Je maakt zelf aantekeningen om niets te missen, niets te vergeten. En dan … in gesprekken met collega’s uit verschillende gemeenten blijken er meer Alice’s en Bobs te zijn. Maar omdat elke gemeente anders is, is er geen eenduidig antwoord op de vele vragen. Zoals: hoe begin je met Common Ground, op welk moment kun je instappen, en hoe werkt dat dan?
 
Uit mijn aantekeningen is deze praktische handreiking ontstaan, met – globaal – de stappen die je als gemeente kunt zetten om met Common Ground aan de slag te gaan. Speciaal voor CIO’s, informatiemanagers en -adviseurs en ICT- of I&A-managers. Geschreven vanuit de bril van gemeenten.
 
Welkom bij de eerste update van Zuid-Drecht! Hoewel we zullen proberen om met enige regelmaat een update te geven van datgene wat je op Zuid-Drecht kan terugvinden aan componenten en interfaces, blijft het een liefdesproject. Dus vergeef het ons als het soms wat langer lijkt te duren 🙂 In ieder geval hebben we deze keer wat interessante functionaliteit te melden.
Liever meteen zelf experimenteren met een zo volledig mogelijke klantreis? Klik dan hier.
 

Artikelen juli 2020

Gemeenten en hun partners werken samen aan een moderne gemeentelijke informatievoorziening: Common Ground. Een belangrijk onderdeel daarvan is NLX. Eelco Hotting van VNG Realisatie licht toe wat dat is. En Beryl Dreijer, privacy officer bij de gemeente Amsterdam, legt uit hoe NLX organisaties helpt bij het voldoen aan de privacyregels.

‘Veilig, efficiënt en privacyproof data uitwisselen: Eelco Hotting en Beryl Dreijer over NLX’

De gemeente Utrecht ontwikkelde het Huishoudboekje, om inwoners te ondersteunen bij hun geldzaken. Utrecht en Rotterdam gaan nu, ondersteund door VNG Realisatie, het Huishoudboekje generiek maken voor alle gemeenten. Én laten voldoen aan de Common Ground-standaarden. Evelien Jansen en Wouter Heijnen van VNG Realisatie vertellen erover in het nieuwe e-magazine van VNG Realisatie.
 
 
De gemeente Den Haag heeft een Proof of Concept (PoC) gedaan met meerdere OpenSource Common Ground componenten, aangevuld met een Progressive WebApp voor de burger om zijn aanvragen online te kunnen volgen. Dit is samen met de dienst SZW gedaan.
 
 

De eerste Haal Centraal API is in productie genomen door het Kadaster. Het gaat om BRK Bevragen. Met deze API kunnen gemeenten efficiënter en effectiever gebruikmaken van gegevens uit de Basisregistratie Kadaster ten behoeve van primaire processen zoals fraudebestrijding, belastingzaken, vergunningen en handhaving.

‘Eerste Haal Centraal API in productie: BRK Bevragen’

Op woensdag 14 juli jl. ondertekende Frank Tierolff, voorzitter raad van bestuur, namens het Kadaster het Groeipact Common Ground. Volgens Tierolff geeft Common Ground ‘een duidelijke visie op het gegevenslandschap en IT van gemeenten’. Hij vindt Common Ground ‘krachtig door de gezamenlijkheid’. En dat is nodig volgens hem, omdat we binnen de overheid continu elkaars gegevens gebruiken.
 
 
Vandaag is het zover, een klein liefdesproject van ons ziet het daglicht.www.zuid-drecht.nl is een voorbeeld gemeente die 100% #CommonGround is. Common Ground is dé nieuwe manier voor gemeenten om op een moderne manier gezamenlijke informatievoorziening en uitwisseling van gegevens te realiseren. Deelbaarheid, data bij de bron en vooral de burger staan hierbij centraal.
 
 
Het is komkommertijd, maar dat was niet te merken aan het aantal deelnemers. En veel belangrijker nog, het was een goede en open brainstorm. Het thema van Open Burgerzaken functionaliteit, governance en inpassing in de gemeentelijke ontwikkelstrategie leeft!
 
 

Artikelen juni 2020

De huidige manier van digitaal gegevens uitwisselen binnen gemeenten verloopt traag, is kostbaar, ondoorzichtig en voldoet eigenlijk niet meer aan de normen van deze tijd. Om die reden is de visie Common Ground ontwikkeld, die gemeenten kan voorzien van een eenvoudigere, snellere en slimmere inrichting van de informatievoorziening. Met Common Ground zijn gemeenten niet alleen een betere dienstverlener, maar voldoen ze aan de privacywetgeving en zijn ze beter in staat om maatschappelijke opgaven uit te voeren. 

‘Common Ground, slim gebruik van data’

De realisatie van Common Ground is een transitie die niet van de ene op de andere dag tot stand komt. Actieve leden van deze community zijn zich daarvan bewust. Het vergt de komende jaren focus en commitment van gemeenten, ketenpartners en marktpartijen. En het vraagt om kleine en gecontroleerde stappen.

‘Bestuurlijk akkoord aanpak meerjarige transitiestrategie’

Op 23 juni vond ons derde PI-event ‘samen organiseren’ van dit jaar plaats, als onderdeel van de agile werkwijze binnen samen organiseren. Voor Common Ground én tal van innovatieteams. Voor de tweede keer online. En van-voor-tot-achter en van-achter-tot-voor: een boeiend programma. Met een ruime keus aan demo’s, interessante werksessies en verschillende deelsessies om thema’s te verdiepen met elkaar.
 

Artikelen mei 2020

Vuil ophalen in Amsterdam is in essentie hetzelfde logistieke proces als vuil ophalen in Tynaarlo. Alle 355 gemeenten zijn dagelijks in de weer met een groot aantal generieke taken. Minder generiek zijn de honderden applicaties die zij gebruiken bij de uitvoering. Gemeenten hebben alle ruimte gehad én genomen om hun eigen IT-landschap in te richten. Het gevolg: silo-gebaseerde oplossingen, veel maatwerk en weinig standaarden. Common Ground moet daar een eind aan maken.

‘Common Ground: Verleiden of voorschrijven’

Artikelen april 2020

Eén overheid. Voor de overheid zelf het ideale plaatje en voor het merendeel van de samenleving de grote verwachting. Om dat voor elkaar te krijgen is het een must dat overheden informatie met elkaar uit kunnen wisselen, zodat mensen niet van hokje naar hokje worden gestuurd. Oftewel: de basis van de overheidsinformatiehuishouding moet op orde. Common Ground is daarin voor de gemeenten een belangrijke pijler.

”Basis op orde’ als opmaat naar één overheid’

Vorige week stuurde staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken een beleidsbrief aan de kamer over het vrijgeven van de broncode van overheidssoftware en over het gebruik van open source software (OSS). Het uitgangspunt in deze brief: ‘open, tenzij’. Dit wil zeggen dat overheden de broncode van hun software zouden moeten vrijgeven tenzij er gegronde redenen zijn om dit niet te doen.

‘Kamerbrief over broncode van overheidssoftware: ‘open, tenzij”

Artikelen maart 2020

Gemeenten willen flexibel en wendbaar kunnen inspelen op maatschappelijke vraagstukken. Dit stelt ook eisen stellen aan de gemeentelijke informatievoorziening. Tijd, mensen en geld zijn schaars, dus er moeten keuzes worden gemaakt, gewogen keuzes. Maar hoe doe je dat? Een middel is door op gestructureerde wijze portfoliomanagement in te richten.
 
 

Gemeenten vormen onder de naam Common Ground steeds meer één gezamenlijke partij bij het moderniseren van ICT-systemen. Het collectief maakt ze sterker, vertelt VNG Realisatie-directeur Hugo Aalders. En dat is hard nodig in een wereld vol Citrix-affaires, systeemleveranciers en snel veranderende technologie. ‘Tijdens zo’n Citrix-crisis besef je dat.’

‘Collectief staan gemeenten sterker in ICT’

Het team achter de overheidsbrede chatbot (gebouwd volgens de principes van Common Ground) is begonnen met de eerste pilot, in de gemeente Dongen. In een interview met Klantcontact vertellen de hoofdrolspelers van het team over de ontwikkeling van de chatbot. En over de laatste stand van zaken.
 
 

Artikelen februari 2020

De gemeente Amsterdam onderzoekt hoe een deel van haar producten aangeboden kan worden als opensourcesoftware. Zo wordt er gewerkt aan onder meer een implementatiestrategie die komend voorjaar moet leiden tot concrete acties. Eén van de inspiratiebronnen voor Amsterdam is uiteraard Common Ground.

‘Amsterdam lonkt (weer) naar open source’

De Common Ground-beweging groeit gestaag. Vanuit gemeenten en VNG Realisatie bouwen teams aan toepassingen volgens de Common Ground-principes. Waar zijn die teams allemaal mee bezig? 5 vragen!
 

Tijdens de demodag op 22 januari maakten 4 bevlogen teams Common Ground-toepassingen inzichtelijk met live demo’s. Bekijk hier de demo’s van de teams achter Verhuizen, Signalen, Open Zaak en de Appstore.

‘Hoe werkt Common Ground in de praktijk? Bekijk deze 4 demo’s!’

Hoe kun je samen met de markt werken aan slimme oplossingen voor uitdagingen in het sociaal domein? De gemeenten Deventer, Enschede, Groningen, Leeuwarden, Zaanstad en Zwolle – verenigd onder de noemer i4Sociaal – riepen leveranciers op om hierover mee te denken. Dick Laan, CIO-adviseur bij de gemeente Enschede, vertelt over de uitkomsten van deze marktconsultatie.
 
 

Eén van de grote ontwikkelingen binnen gemeenten is Common Ground, de gemeenschappelijke informatiekundige visie op de informatievoorziening binnen en tussen gemeenten. Een belangrijke pijler onder die beweging zijn de API-standaarden voor zaakgericht werken (ZGW API’s). Er is veel enthousiasme voor de standaarden, bijvoorbeeld vanuit de gemeente Súdwest-Fryslân.

‘API’s zaakgericht werken pijler onder Common Ground’

Gemeenten in Nederland ontwikkelen samen, op basis van de common Ground principes, een landelijke (open source) service voor het stabiliseren van de financiële situatie van de deelnemers. Met het Huishoudboekje hebben burgers meer overzicht over hun geld.
 
 
Een belangrijke pijler van Common Ground zijn de API-standaarden voor zaakgericht werken (ZGW API’s). Er is veel enthousiasme voor de standaarden, bijvoorbeeld vanuit de gemeente Súdwest-Fryslân.
 

Artikelen januari 2020

Door Common Ground staat de gemeentelijke informatievoorziening weer volop in de belangstelling. Nieuwe principes, uitgangspunten en ambities zijn geformuleerd.

‘Onze eigen operatie BRP’

Afgelopen week was er veel belangstelling voor de laatste stand van zaken rondom de meerjarige transitiestrategie. Na een intensieve periode nadert de strategie nu haar voltooiing. Het realiseren van de informatiekundige visie Common Ground is een operatie waar we geruime tijd mee bezig zullen zijn. Dat vraagt voor de komende jaren om focus en commitment van alle betrokkenen: bestuurders, gemeenten, ketenpartners en marktpartijen. Een succesvolle transitie is alléén mogelijk als dit collectief en in samenhang gebeurt. Daarom werken we als collectief – vertegenwoordigers van gemeenten, samen met VNG – aan een meerjarige transitiestrategie.
 
 

Eerdere artikelen

Vanuit team Blauwe Knop ontwikkelden de gemeenten Tilburg en Boxtel samen met leveranciers Centric, PinkRoccade en Kred’it binnen 2 dagen een API. Zo snel kan het dus gaan, tijdens het Fieldlab. Harriette Scheepers van de gemeente Tilburg vertelt erover.

‘Met meerdere partijen binnen 2 dagen een API ontwikkelen? Ja, dat kan!’

Common Ground is een ingrijpende hervorming van de informatievoorziening, die vraagt om een nieuwe manier van samenwerken tussen gemeenten en de markt. Hoe kan die nieuwe samenwerking tussen markt en overheid eruit zien? Welke afspraken maak je? Hoe neem je besluiten? Wie is verantwoordelijk? Op dag 3 van het Fieldlab bogen leveranciers en gemeenten zich over deze vragen.

‘Verdieping groeipact: van intenties naar uitvoering’

De realisatie van de visie Common Ground is een operatie die voor de komende jaren focus en commitment vereist van gemeenten, ketenpartners en marktpartijen. Daarvoor werken wij aan een meerjarige transitiestrategie Common Ground.

‘Onderweg naar een meerjarige transitiestrategie’

De Common Ground-beweging groeit gestaag. Vanuit gemeenten en VNG Realisatie bouwen teams aan toepassingen volgens de Common Ground-principes. Waar zijn die teams allemaal mee bezig? 5 vragen!

‘Gemeenten kunnen onze standaarden gebruiken, maar ze houden wél keuzevrijheid’

Aan het woord: Lazo Bozarov, supplymanager bij de gemeente Utrecht. Over ‘Open Zaak’: API’s voor Zaakgericht Werken. “Alles wat we maken, kan door elke gemeente worden gebruikt. We doen echt iets voor Nederland, dat is mooi.”

‘Common Ground vraagt om betrokkenheid, vertrouwen en lef. En dat is er.’

Het groeipact, een strategiesessie met stakeholders, de tweede gezamenlijke planningsessie: zo vlak voor de vakantieperiode was de eerste week van juli een belangrijke week voor Common Ground. Een week waarin de eerste teams richting implementatie gaan. En: waarin we met samenwerkingspartners een stevig fundament onder Common Ground hebben gelegd. Een mooie gelegenheid om weer even de balans op te maken.

‘Van droom naar daad: belangrijke stappen rond Common Ground’

De Common Ground-beweging groeit gestaag. Vanuit gemeenten en VNG Realisatie bouwen teams aan toepassingen volgens de Common Ground-principes. Waar zijn die teams allemaal mee bezig? 5 vragen!

 Dit keer met Kunera van den Belt, hoofd Burgerzaken bij de gemeente Utrecht. Ze is één van de drijvende krachten achter de ontwikkeling van de Huwelijksplanner.

‘De common ground is als het huwelijk… je moet er in geloven anders wordt het niets’

Welke doelen streeft Common Ground na? En welke risico’s staan het realiseren van  die doelen mogelijk in de weg? Om een stap verder te komen, is het belangrijk  om daar een helder beeld van te hebben. Daarom hebben we onlangs een  risicoanalyse uitgevoerd. Hoe we daarbij te werk zijn gegaan, lees je in deze blog.

‘Analyse Common Ground: risico’s in kaart brengen en beheersen’

Vrijdag 2-11-2018 was de VNGrealisatie-bijeenkomst voor leveranciers van software en diensten voor de overheid. In de rustgevende beslotenheid van het Kontakt der Kontinenten te Soesterberg was Common Ground het hoofdthema. Na een plenaire introductie van Han Wammes en John van Dijk spraken de aanwezige leveranciers in kleine groepjes over de impact van de Common Ground ontwikkeling. Aan de hand van 5 vragen werd dit aan het eind van de ochtend samengevat.

‘Leveranciers vragen: wat is Common Ground nu precies?’

 

De afgelopen jaren hebben wij flink wat organisaties mogen helpen bij de aanbesteding van nieuwe systemen. Af en toe een VTH of eHRM-systeem, maar meestal zaaksystemen. Vooral bij de aanbesteding van een zaaksysteem merken wij dat de komst van Common Ground voor flink wat opschudding zorgt.

‘Common Ground en aanbesteden’

Common Ground krijgt nu ook top-down tractie. Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) had Common Ground al even omarmd door het te faciliteren. Nu doet zij nu ook haar inhoudelijke duiten in het zakje. VNG Realisatie heeft het gemeentelijke gegevenslandschap beschreven in de vorm van een informatie- en applicatiearchitectuur. Dat VNG als belangenvereniging een bottom-up beweging omarmt is tegelijk goed nieuws en spannend.

‘Top-down omarmen van een bottom-up initiatief’

“Burger en bedrijf staan centraal”, “Transparante overheid in toenemende data-maatschappij”, “Gegevensverwerking conform wet- en regelgeving”, “Beheersbaar en aanpasbaar applicatielandschap” en “Terugdringen kosten voor het realiseren van gegevensverbindingen”, dit zijn belangrijke doelen van de beweging die we Common Ground noemen. De visie van Common Ground klinkt voor de overheid als muziek in de oren, maar gebeurt er ook al wat?

‘Common Ground – een beweging om bij stil te staan’

Afgelopen jaar is de term ‘Common Ground’ i.r.t. gemeentelijke informatievoorziening uitgegroeid tot een concept waar uitvoerig over gesproken wordt.m8 maanden terug zijn de contouren gepresenteerd van het gedachtengoed onder de Common Ground tijdens de bijeenkomst van de Taskforce Samen Organiseren. In de eerste maanden van 2018 stond Common Ground een week lang centraal tijdens de FieldLab in Eindhoven en was Common Ground de rode draad tijdens het VNG Realisatie congres ‘Back-to-the-Future‘ de VNG leveranciersdag.

‘In de ban van Common Ground’

Er wordt veel gesproken en gediscussieerd over de Common Ground (CG). Decos maakt sinds het begin actief onderdeel uit van de CG bijeenkomsten. In discussies merken we dat er op verschillende manieren naar de CG ontwikkeling wordt gekeken. Is CG een gaspedaal of een rem voor de innovatie binnen de overheid? Wij leggen u graag uit wat onze visie is. In dit artikel is Business Developer Frans Dondorp aan het woord. Dondorp praat mee met de Vereniging Nederlandse Gemeenten(VNG) die allerlei richtlijnen uitdenkt over privacy.

‘Beperkt de Common Ground innovatie?’

Een bijdrage van Lydia van der Poel:

In mijn werk als managing consultant bij POSG spreek ik dagelijks met uiteenlopende managers en bestuurders in het publieke domein. Op basis van deze informatie probeer ik te anticiperen op maatschappelijke ontwikkelingen, die van invloed zijn op de arbeidsmarkt en die werkkansen gaan bieden voor onze interim-managers. Zo verwacht ik dat de Common Ground beweging, die op het niveau van brancheorganisaties  VNG, IMG, VIAG, VDP recent is ingezet, na de zomer zal toeslaan. 

‘Beste gemeenten, Common Ground komt eraan!’

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Laatst bijgewerkt Aan 23 november, 2020