Initiatievenlijst publieke sector

Onderstaande initiatieven zijn bedacht door VNG Realisatie:

Team core components zorgt voor een uniforme basis waar Common Ground op kan voortbouwen. Het zijn basiscomponenten die essentieel zijn in de doorontwikkeling van Common Ground. De groep bestaat uit NLX, Haven, developer.overheid.nl en de appstore. 

Eigenaar: VNG realisatie

Bron:    VNG realisatie  

NLX is onderdeel van de core components groep en daarmee cruciaal voor het implementeren van Common Ground. NLX helpt door als integratielaag te functioneren tussen de databases en de processen van de gemeente. Gemeenten kunnen via de NLX laag de data raadplegen bij de bronhouder. Hiermee wordt de data losgekoppeld van de processen. NLX faciliteert deze raadpleging en is hiermee de verbindende factor.

Bron:                  NLX    

Haven is onderdeel van Team Core Components. Haven biedt infrastructuur om te werken met referentie-implementaties. Rferentie-implementaties worden in softwareontwikkeling gebruikt om fouten of ondubbelzinnigheden in de specificatie op te sporen. Haven wordt ook omschreven als een gestandaardiseerde infrastructuur, die op een veilige en stabiele manier software in containers (dockers) kan draaien. Op deze manier kunnen gezamenlijk te ondernemen ontwikkelingsinitiatieven bij alle partijen op een gelijk methoden draaien. Dit om te zorgen voor meer standaardisering in Common Ground. 

Eigenaar & Bron:  VNG realisatie

Developer.overheid.nl is een onderdeel van Team Core Components en zorgt draagt zorg voor alle API’s van de overheid. Met developer.overheid.nl worden marktpartijen gestimuleerd om aan de slag te gaan met API’s en daadwerkelijk dingen hiervoor te ontwikkelen. Onmisbaar in de ontwikkeling van Common Ground zijn marktpartijen die dit ook gaan oppakken. Met het openbaar maken van de API’s wil de VNG dit stimuleren en faciliteren. Developer.overheid.nl wordt gezien als ontwikkelaarsportaal. 

Eigenaar:             VNG Realisatie en Ministerie van Binnenlandse Zaken

Bron:                    Nora online

In de MvP appstore staan in de toekomst alle initiatieven over
Common Ground die door een bepaalde partij ontwikkeld zijn. Met deze Appstore
wordt het overzichtelijk om te zien wat al gemaakt is door een bepaalde
gemeente.  De VNG stimuleert dat componenten ook beschikbaar
zijn voor andere gemeenten. Gemeenten hoeven hierdoor niet het wiel opnieuw uit te
vinden maar kunnen deze componenten gebruiken voor eigen initiatieven over
Common Ground. 

Bron:                  VNG realisatie  

VNG realisatie heeft platform ontwikkeld waar API’s getest kunnen worden. Deze test zal uitmonden in een positieve- of negatieve test middels een toepasselijk kleurenschema. Ontwikkelaars kunnen dit via www.api-test.nl testen en bekijken of wat bedacht is daadwerkelijk aansluit op de API’s.

Wie:                    VNG Realisatie 

Bron:                  VNG Realisatie

Ontwikkelaars van Open Personen, Open Zaak en Django-DigiD hebben gewerkt aan Open Forms.
 
Er is een dynamisch formulier gebouwd (drag and drop) in Open Forms en gekoppeld aan DigiD om gebruikers te identificeren. Na identificatie, kwam een gepersonaliseerd formulier op het scherm waarin alle directe familieleden getoond werden en geselecteerd konden worden. Deze informatie kwam uit de BRP API van Open Personen. Vervolgens is gekoppeld met Open Zaak om de resultaten uit het formulier als document toe te voegen aan een zaak.
 
 

Onderstaande initiatieven zijn in samenspraak gemaakt met in ieder geval één gemeente:

Vaak zijn de gegevens van een burger verspreid over verschillende overheidsorganisaties en ontbreekt een compleet overzicht van gegevens. MijnApp zorgt ervoor dat burgers regie krijgen op eigen gegevens. Via een app kunnen burgers wijzigingen doorvoeren in de eigen gegevens of deze gegevens raadplegen. Op dit moment is MijnApp bezig om het proces verhuizen en vergunningen in te richten. In de toekomst komen hier steeds meer processen bij, zodat het een complete app wordt waar alle basisgegevens voor burgers vindbaar en muteerbaar zijn.

Initiatiefnemers:             Eindhoven en Den Bosch

Partners:                          Den Haag, Súdwest-Fryslân, Zwolle, Haarlem, Utrecht, Mijn Gemeente Dichtbij en VNG Realisatie.

Leveranciers:                  Solviteers, Conduction en Weave

Bron:                                VNG realisatie

Open Webconcept is een samenwerkingsverband tussen verschillende gemeenten, waarbij standaarden beschikbaar worden gesteld aan andere gemeenten. Een gemeente heeft een idee en gaat dit ontwikkelen. Daarna stellen ze dit beschikbaar aan de andere gemeenten. Als eerste voorbeeld hebben ze een standaard ontwikkeld waar de gemeentelijke website op kan worden gebouwd, dit in de vorm van een WordPress website. Daarnaast hebben ze een module voor de producten en diensten catalogus ontwikkeld. Door samen organiseren is er een mogelijkheid om software voor een lage prijs met gemeenten te delen. Dit is in lijn met het gedachtegoed van Common Ground.

Update 14 april 2020: De website van gemeente Hoeksche Waard is in een nieuw jasje gestoken. De gemeente behoort tot 1 van de eerste 8 gemeenten in Nederland die een website heeft gebouwd volgens het Open Webconcept. Dit concept is ontwikkeld volgens het gedachtengoed van Samen Organiseren en de uitgangspunten van Common Ground.

Initiatiefnemers:             BurenHeerenveen, Lansingerland en Súdwest-Fryslân 

Partners:                          Stichtse VechtAlkmaar, Pijnacker-Noordorp en Hoeksche Waard

Info & Bron:                     Openwebconcept 

Voor het aanvragen van een gehandicaptenparkeerkaart is de Gemeente Groningen bezig om het proces te vereenvoudigen en dit volgens de principes van Common Ground inrichten. Ze willen de gegevens van kentekens ontsluiten via de Zaakgericht Werken API’s. Dit doet de gemeente Groningen in samenwerking met de RDW en VNG realisatie.

Update april 2020: Groningen heeft de basis van het aanvraagformulier van Utrecht overgenomen en doorontwikkeld.
Na het intikken van je adres – klopt het niet, dan volgt gelijk de vraag: ‘ben je verhuist?’ – kan een inwoner zelf een tijdstip plannen voor een medische keuring. Vervolgens wordt er een zaak aangemaakt en ook weer afgehandeld zodat je een tijdstip krijgt om de kaart – als je daar recht op hebt – op te komen halen.
 

Initiatiefnemer:               Groningen

Partners:                          RDW en VNG Realisatie

Bron:                                VNG realisatie

SIA zorgt ervoor dat burgers van Amsterdam meldingen van overlast kunnen maken. In het meldingssysteem zitten algoritmes die de meldingen analyseren en indelen in een categorie. Een groot deel van de meldingen wordt automatisch verwerkt en naar de juiste afdeling gestuurd. De overige meldingen komen handmatig binnen en hier leert het systeem ook weer van om het in de toekomst wel te kunnen indelen in een categorie. Het Common Ground gehalte zit hem in het delen met overige gemeenten, die vervolgens gebruik kunnen maken van het script. In de toekomst willen ze SIA volledig volgens Common Ground principes inrichten.

Update: gemeente ‘s-Hertogenbosch heeft met haar stuurgroep het formele besluit gemaakt om deel te nemen aan de Signalen kopgroep.

Update: De Kopgroep is in de tweede week van april 2020 gestart met het aanpassen van de Signalen code. In sprints van twee weken geven ze gestalte aan deze opgave. Dat betekent dat ze iedere twee weken nieuwe werkende (open source) software opleveren. Deze voortgang delen ze iedere twee weken met behulp van onze sprint demo. De sprint demo’s zijn openbaar en voor iedereen toegankelijk via https://meet.jit.si/Signalensprintreview

Initiatiefnemer:              Amsterdam

Partners:                          Rotterdam, Almere, Den Bosch, Haarlem, Amersfoort, Buren, Foundation for Public Code en VNG                                                Realisatie.

Bron:                                VNG realisatie & VNG Blog 

Team Open Zaak is bezig met het vertalen van de Zaakgericht Werken API’s naar aspecten die door gemeenten gebruikt kunnen worden. In een eerder stadium hebben de gemeenten Utrecht, Delft en VNG Realisatie ervoor gezorgd dat de Zaakgericht Werken API’s klaar zijn om te implementeren Nu willen dezelfde en nieuwe partijen ervoor zorgen dat de API’s productiewaardig zijn. Zo worden de Zaakgericht Werken API’s klaar gemaakt voor een daadwerkelijke integratie bij gemeenten.

Update: 

Zonet is de eerste feature release van Open Zaak uitgebracht – versie 1.1.0 is nu voor iedereen beschikbaar.

In deze feature release is de eerste grote bijdrage van buiten het Open Zaak-team toegevoegd, namelijk een koppeling met ADFS. Vanuit de gemeente Utrecht bestaat de wens om Single Sign On toe te passen, wat nu mogelijk is met ADFS. De koppeling is optioneel en staat standaard uitgeschakeld.

Daarnaast is er op het gebied van infrastructuur en deployment tooling een flinke stap gezet om standaard een NLX-installatie uit te voeren die de Open Zaak services aanbiedt.

Er is ook support toegevoegd voor het gebruik van de kadaster API’s (met NLX of gebruik van API key).

Initiatiefnemer:              Utrecht

Partners:                          Haarlem, Den Bosch, Amsterdam, Rotterdam, Dimpact, Delft, Arnhem, Tilburg, Stedebroec,                                                            Enkhuizen en Drechterland en Hoorn

Info:                                  Github

Bron:                                VNG Realisatie

Het startpunt was duidelijk. Anna Potijk, beleidsadviseur armoedebeleid, en Pieter in ’t Hout, strategisch aanjager digitale innovatie, hadden allebei de droom om financiële stabiliteit te kunnen regelen voor huishoudens die in problematische schuldensituaties zitten of daarin terecht dreigen te komen. Op een manier die voor de inwoners in kwestie eenvoudig en overzichtelijk is. En die de problemen liefst bij de kop pakt voordat de situatie uit de hand loopt.

De inkomsten van de deelnemers – die op vrijwillige basis meedoen – worden op een aparte rekening gestort waar de betreffende inwoner zelf niet bij kan; hij of zij geeft de gemeente Utrecht daartoe toestemming. De vaste lasten worden van die rekening betaalt. Met het Huishoudboekje wordt er in feite financieel gebufferd tussen de inwoners en de deelnemende ketenpartners.

Initiatiefnemer: Utrecht

Partners: Amsterdam, Rotterdam

Bron: VNG Realisatie

De gemeente Utrecht is bezig om een website te ontwikkelen die ervoor zorgt dat de administratieve handelingen die nodig zijn voor een huwelijk straks digitaal kunnen worden afgehandeld. Er wordt een standaard ontwikkeld die eenvoudig te delen is met andere gemeenten. Ze maken hierbij gebruik van het vijflagen model en ontsluiten gegevens via NLX. De processen kunnen later ook gebruikt worden voor processen die enigszins lijken op het proces van een huwelijk plannen.

Initiatiefnemer:              Utrecht

Partners:                          Delft, Amsterdam, Rotterdam en Convenant gemeenten.

Bron:                                VNG Realisatie & VNG Blog

Voor mensen moet het via één druk op de knop inzichtelijk worden gemaakt wat je huidige financiële situatie is. Of dit nu gaat over toeslagen, schuldhulpverlening of de belastingdienst via het klikken op de blauwe knop kom je gelijk bij je financiële gegevens. De burger krijgt hiermee grip op zijn of haar eigen financiële gegevens. In de toekomst wil team Blauwe knop dit graag uitbreiden door meer gegevens inzichtelijk te maken via de blauwe knop. Helaas ligt het project op dit moment stil vanwege het zoeken naar een nieuwe uitvoerder van het project.

Wie:                    Op dit moment ligt het project stil

Bron:                  Blauwe knop

Inwoners die hun woning willen verhuren aan toeristen moeten dit aangeven bij de gemeente. Bij melden vakantiehuur zijn ze bezig om dit volgens Common Ground principes in te richten. Helaas zijn ze op dit moment niet bezig met een doorontwikkeling van het melden vakantieverhuur.

Wie:                    Amsterdam

Bron:                  VNG Realisatie

Op dit moment is de gemeente Tilburg in samenwerking met andere gemeenten bezig een chatbot te ontwikkelen voor de gehele overheid. Deze chatbot kan vragen van burgers en ondernemers geautomatiseerd beantwoorden. Op dit moment zijn ze bezig om het proces verhuizen in te richten. De ambitie is om dit later in te richten voor overige processen rondom dienstverlening van gemeenten.

Update juni 2020: Vanaf 10 juni 2020, kunnen inwoners van Dongen als eerste in Nederland via een chatbot vragen stellen over verhuizen en reisdocumenten. Een stap in het verder verbeteren van de dienstverlening én mee te gaan met nieuwe ontwikkelingen. Op den duur kunnen mensen die naar Dongen verhuizen, dat ook daadwerkelijk regelen via de chatbot. De chatbot is een toevoeging aan de bestaande kanalen als WhatsApp, telefoon, e-mail en Facebook Messenger.

Wie:                    Tilburg en innovatiegroep chatbot

Partners:            Utrecht, Dongen en programma mens centraal

Bron:                  Chatbot

Gemeenten hebben de taak om een aangifte van verhuizing te verwerken in de BRP. De Landelijke Online Dienst Verhuizen is eind 2019 gestopt. Hiervoor moet een vervangende applicatie worden ontwikkeld. Op dit moment wordt gewerkt aan een oplossing om de adreswijziging van inwoner naar BRP mogelijk te maken. Opgebouwd volgens de 5-lagen van Common Ground en aansluitend bij de behoeften van de inwoners/ondernemers.
Met de op te leveren oplossing bieden we op alle 5 lagen componenten aan die herbruikbaar zijn voor andere gemeenten. De oplossing wordt zo vormgegeven dat hij aansluit bij de ontwikkelprincipes van Common Ground (nieuwe infrastructuur) maar ook kan aansluiten op de bestaande infrastructuur. De oplossing levert hiermee een bijdrage aan de migratiestrategie.

Partners:            Eindhoven en Den Bosch

Bron:                   Voortgangsrapportage VNG

Ouders willen graag digitaal de geboorte van hun kind aangeven zonder bezoek aan de gemeente. De wet schrijft voor dat naast de digitale geboorteaangifte door de ouder(s) er een onafhankelijke artsenverklaring noodzakelijk is. De aangifte vormt de basis voor de door een BIG-geregistreerde verloskundige aan te leveren onafhankelijke artsenverklaring, die na validatie leidt tot het opmaken van een akte BS en vervolgens tot inschrijving in de BRP (verstrekken van een BSN) en daarmee toegang geeft tot voorzieningen (verzekeringen etc).

Partners:         Tilburg, Breda, Eindhoven, Den Bosch, Helmond, Utrecht, PRLG.

Bron:                Voortgangsrapportage VNG 

Binnen het Open Webconcept ontwikkelen gemeenten en leveranciers samen online toepassingen en dataservices om doorontwikkeling, flexibiliteit en continuïteit te realiseren.

Gemeenten willen dat informatie over (regionale) gebeurtenissen voor iedereen vrij toegankelijk is, zodat inwoners, ondernemers en overheid eenvoudig kunnen samenwerken bij de informatievoorziening rondom gebeurtenissen. 

Partners:       Buren, Lansingerland, Súdwest-Fryslân, Heerenveen, Stichtse Vecht en Alkmaar.

Bron:              VNG Voortgangsrapportage

Binnen het Open Webconcept ontwikkelen gemeenten en leveranciers samen online toepassingen en dataservices om doorontwikkeling, flexibiliteit en continuïteit te realiseren.

Gemeenten willen een aantal Open Source-bouwstenen creëren om een portaal voor digitale dienstverlening te kunnen opzetten, zodat meerdere bedrijven op eenvoudige manier gemeenten kunnen ontzorgen bij het opzetten van een portaal voor de intake van digitale diensten (e-formulieren).

Partners:        Buren en Hoeksche Waard.

Bron:               VNG Voortgangsrapportage

Met de begrafenisplanner realiseren we componenten op alle 5 architectuurlagen waarmee gemeenten een voorziening kunnen inrichten zodat begrafenisondernemers in staat zijn om via één ingang, volledig zelfstandig een begrafenis te regelen op elk van de 47 begraafplaatsen in Westfriesland.

De afgelopen week heeft het team van de Begrafenisplanner een begin gemaakt met de ontwikkeling. Omdat veel componenten in het project Huwelijksplanner ontwikkeld worden en zijn, was het eenvoudig om meteen meters te maken. Een Kubernetescluster voor ontwikkeling tot leven roepen, wat componenten deployen en we kunnen van start.
 
De uitdaging zit meer in het maken van de juiste keuzes in het datamodel en vooral in het klein beginnen. Slechts één, zeer eenvoudige functionele userstory in de sprint opgenomen en gerealiseerd – nou ja, dat hebben we niet gezien, omdat scherm delen in Skype niet goed ging, maar maandag is er een kort filmpje als bewijs.
 
Wie:               Westfriesland
Bron:             VNG realisatie
 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Laatst bijgewerkt Aan 30 september, 2020