Zaakgericht Werken API's

Op 18 juli 2019 zijn de Zaakgericht Werken API’s gepubliceerd door VNG realisatie. Een API is een techniek die ingebouwd kan worden in applicaties. Op dit moment zijn er bepaalde API’s ontwikkeld op het gebied van Zaakgericht Werken en deze worden beheerd door VNG realisatie. In het kort zullen we stilstaan bij wat een API is, welke zaakgericht werken API’s er zijn en wat deze techniek betekent voor gemeenten en leveranciers.

Wat is een API

API staat voor Application Programming Interface (API) en helpt om uitwisseling te faciliteren tussen verschillende applicaties. Als je een opdracht vraagt aan een bepaald systeem dan zorgt een API ervoor dat de juiste handeling wordt gedaan. Een API is daarmee een soort ‘taal’ tussen applicaties. Middels de API kunnen de applicaties met elkaar communiceren en zorgen dat de juiste handeling gedaan wordt.

Een voorbeeld van een API is het sturen van een document naar een printer. Je stuurt een opdracht vanuit bijvoorbeeld Word naar een printer, zodat het geprint kan worden. Een API zorgt er hier voor dat het juiste document naar de printer wordt gestuurd en maakt het mogelijk dat de printer weet welk document er afgedrukt moet worden.

Leveranciers kunnen aansluiten op API’s en deze standaarden hergebruiken. Je hoeft het niet zelf uit te vinden, maar leveranciers kunnen aansluiten op de API’s. Door hierop aan te sluiten is het makkelijker om applicaties met elkaar te verbinden en gegevens te tonen in de applicaties.  

Zaakgericht Werken API’s

VNG realisatie heeft Zaakgericht Werken API’s ontwikkeld waar leveranciers en marktpartijen op kunnen aansluiten. De Zaakgericht Werken API’s zijn gebaseerd op StUF – Zaken en StUF Zaak- en Document Services, welke op dit moment de uitwisseling faciliteert. 

De Zaakgericht Werken API’s zorgen ervoor dat gegevens kunnen worden geraadpleegd en geregistreerd bij de landelijke voorzieningen. Dit zorgt er dan voor dat de juiste gegevens naar voren komen in het systeem van de gemeente. De API zorgt voor de vertaalslag tussen de bron van gegevens en applicatie van de gemeente. De Zaakgericht Werken API’s worden constant doorontwikkeld om Common Ground in de toekomst operationeel te krijgen. Er zal dan in alle waarschijnlijkheid nog meerdere API’s volgen in de nabije toekomst. Op dit moment zijn al de volgende API’s gepubliceerd:

In de BRC API draait het om besluiten die volgen uit de behandeling van een zaak. Wil je meer informatie over de BRC API? Dan kun je hier de specificatie lezen.

In de AC API draait het om de autorisaties toewijzen aan de personen die je toegang wilt geven tot bepaalde zaken en/of gegevens in een zaak. Wil je meer informatie over de AC API? Dan kun je hier de specificatie lezen

Bij de notificaties API draait het om het signaleringen en notificaties. Wil je meer informatie over de Notificaties API? Dan kun je hier de specificatie lezen

Bij de ZRC API draait het om de manier waarop een zaak wordt geregistreerd. Wil je meer informatie over de ZRC API? Dan kun je hier de specificatie lezen

Bij de documentregistratie API gaat het om de manier hoe informatieobjecten worden opgeslagen en hoe de metagegevens meegaan. Wil je meer informatie over de Documentregistratie API? Dan kun je hier de specificatie lezen

Bij de ZTC API draait het om een catalogus die gemeenten helpt om de zaken juist te categoriseren. Wil je meer informatie over de ZTC API? Dan kun je hier de specificatie lezen

Wat betekenen API’s?

Door middel van de publicatie van de Zaakgericht Werken API’s is er een mogelijkheid om het gedachtegoed van Common Ground te verankeren binnen de zaaksystemen. Geïnteresseerden kunnen software ontwikkelen die aansluit bij het gedachtegoed van Common Ground. Gemma Online heeft een openbare consultatie hoe ze inhoud kunnen geven aan de API’s. Wil je hierbij aansluiten? Dan kun je gebruik maken van deze link.

Op dit moment zijn er al meerdere partijen bezig het integreren van de Zaakgericht Werken API’s in de systemen. Wil je weten welke leveranciers en gemeenten bezig zijn met het ontwikkelen van concepten gebaseerd op API’s? Klik dan op onderstaande buttons: 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Laatst bijgewerkt Aan 12 februari, 2020