Menu Sluiten

Implementatiemodel

Het succes van Zaakgericht Werken hangt af van de wijze van implementatie. En hoewel er voldoende te vinden is over hoe het niet moet, zijn er maar weinig handreikingen over hoe het wél moet. KBenP Zaakgericht Werken heeft de afgelopen jaren verschillende organisaties ondersteund bij de implementatie van Zaakgericht Werken. Op basis van deze ervaring en bestaande modellen heeft KBenP Zaakgericht Werken een Implementatiemodel ontwikkeld dat houvast biedt voor organisaties die beginnen met Zaakgericht Werken, maar óók voor organisaties die al bezig zijn en willen weten of ze op de goede weg zitten.

Het KBenP Implementatiemodel Zaakgericht Werken onderscheidt zeven hoofdfases, weergegeven in de Infographic en uitgelegd in het artikel.

Implementatiemodel aanvragen